Medlemskap

Som medlem i fiberföreningen är du delägare i vårt fibernät.

Delägare i en modern inftastruktur.

Att vara medlem i en Ekonomisk Förening är lite annorlunda än medlemskap i Ideella föreningar. (Ideella förening såsom idrottsföreningar byalag etc.)

Medlemskapet i en Ekonomisk förening regleras i lag.

SFS nr: 2018:672  länk till lagtexten.


Ekonomi

De ekonomiska åtaganden vi medlemmar har i föreningen nu är följande.
Vi har betalt in en insats om 18 500:-Kr

Vi betalar en medlemsavgift. 200:-Kr/år.

Vi betalar en nätavgift. 100:-Kr/mån. Här tillkommer moms. 


Vi skickar ut fakturor på dina avgifter med E-post. Vill du ha dem på papper i brevådan så får du det men vi debiterar vi en faktureringsavgift på 50:- Kr per faktura.
Så se till att vi har en aktuell e-postadres. Anmäl på ekonomi@reftelefiber.se


Vi som arbetar ideellt i föreningen strävar efter att kostnaden skall bli så låg som möjligt. Däribland hålla nere kostnaderna för porto och kuvert m.m.

Här finns länkar till dokument som är av vikt för medlemskapet