Hem

Skada på nätet      2022-02-02

På vägen mellan Reftele och Anderstorp har en bil kört ner ett skåp. Detta innebär att 53 anslutna i område 5000, 6000 och 7000 blev drabbade. 
En permanent reparation kommer att genomföras framöver. Då kommer ett nytt avbrott att ske. Ni kommer att bli informerade i god tid innan . 

Kommande erbjudande

Det vi flaggat för tidigare om försök till nytt gruppabbonemang har i stället mynnat ut i att vi ska upphandla ett nytt avtal som operatör för vårt nät. Mycket tyder på att detta även kommer att innehålla ett gruppavtal. Vi har ett avtal med IpOnly nu som hörde ihop med byggandet. Det kommer att ske en helt ny upphandling om detta. 

Inför denna förändring så är det en sak som ni som medlemmar bör ha koll på. Förändringen kommer att ske 2024-01-31. Då är det viktigt att ni inte har några avtal med bindningstid längre än detta datum.
I tidsplanligger att vi ska påbörja upphandling till hösten

Ansvariga Åke Fridén och Ann Svensson

NYHETER


Årsmöte     
2022-03-16 Kl 18:00 höll föreningen årsmöte

Offentliga handlingar kan laddas ner här.

     Förenklad utfall och budget 

Fullständig årsredovisning skickas på begäran.

Reftele Anderstorp Fiberförening


Ett fibernät som ägs av medlemmarna.

Där det är fritt för medlemmarna att välja vilken bredbandsleverantör man önskar.


Allt eventuellt överskott återgår till

medlemmarna i någon form.